Buradasınız

18 Ağustos 2018 tarihinde yazılı, 17 Nisan – 30 Nisan 2019 tarihleri arasında sözlü bölümü yapılan Gelir Uzman Yardımcılığı Sınavını kazanan adaylar ile ilgili duyuru.

18 Ağustos 2018 tarihinde yazılı, 17 Nisan – 30 Nisan 2019 tarihleri arasında sözlü bölümü yapılan Gelir Uzman Yardımcılığı Sınavını kazanan adaylar ile ilgili duyuru.

18 Ağustos 2018 tarihinde yazılı, 17 Nisan – 30 Nisan 2019 tarihleri arasında sözlü bölümü yapılan Gelir Uzman Yardımcılığı Sınavını kazanan adaylardan;

İSTENİLEN BELGELER:

 1. T.C. Kimlik Numaralı nüfus cüzdanı fotokopisi (aslı ile karşılaştırılarak onaylanacaktır),

 2. Öğrenim belgesi fotokopisi (aslı ile karşılaştırılarak onaylanacaktır),

a) Yüksek Öğrenim bitirme diploması veya çıkış belgesi aslı ile birlikte örneği,
b) Ortaokul veya Lise öğrenimi normal öğrenim süresinden fazla ise(hazırlık sınıfı veya 4 yıllık lise) buna ilişkin diploma veya mezuniyet belgesinin aslı ile fotokopisi (diploma veya belgede hazırlık sınıfı görünmüyor ise hazırlık sınıfı okuduğuna dair belge),

c) Lisansüstü veya doktora eğitimi tamamlanmış ise buna ilişkin belgenin aslı veya fotokopisi.

 3. Son üç ay içerisinde çekilmiş 6 adet 4,5x6 ebadında renkli vesikalık fotoğraf (fotoğrafların “Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmelik” hükümlerine uygun olması gerekmektedir),
 4. Erkek adaylar için askerlik ile ilişiğinin olmadığına dair beyan formu (Askerliğini yapmış veya askerlikten muaf olanlar ilgili belge örneklerini teslim edeceklerdir),

 5. Adli sicil veya adli sicil arşiv kaydına ilişkin Cumhuriyet Savcılığından alınan belge aslı,

 6. Güvenlik Soruşturması Formu (2 adet),

 7. Mal Bildirim Formu,

 8. Halen herhangi bir Kamu Kurum veya Kuruluşunda çalışıyor iseniz; çalıştığınız kurum, statü, göreve başlama tarihi ve sosyal güvenlik sicil numarasını gösterir çalıştığınız kurumdan alacağınız belge.